Gemeente Borsele

Een gemeente van contrasten

Op de Zeeuwse Woonmarkt kunt u terecht bij medewerkers van de gemeente voor informatie over bouwgrond en u voor laten lichten over de mogelijkheid om deze grond in eeuwigdurende erfpacht te nemen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Bovendien kunt u met uw vragen terecht over de subsidieregeling Dorpsvernieuwing 2.0.

Wonen in het ‘Land van Borsele’ betekent wonen in een prachtig landschap met unieke kenmerken, zoals waardevolle dijkjes, kreken en welen en historische dorpskernen, maar ook moderne nieuwbouw en volop bedrijvigheid. Op diverse plekken in de gemeente Borsele worden woningbouwprojecten ontwikkeld, onder andere in Heinkenszand, ‘-s- Gravenpolder, Ovezande, ’s-Heerenhoek en Kwadendamme.

Primeur

De subsidieregeling voor het opknappen van de particuliere woningvoorraad was tussen 2014 en 2016 een enorm succes. Daarom heeft de gemeenteraad op 7 september 2017 de Subsidieverordening DVN2.0 Woningvoorraad Borsele 2017 vastgesteld. Hierin is  de voorwaarde opgenomen om subsidie toe te kennen aan particuliere woningeigenaren voor het opknappen van hun woning. Per 1 november 2017 komt dus weer nieuw budget beschikbaar voor Dorpsvernieuwing 2.0.Het project voorziet voor particuliere woningeigenaren in drie subsidiemogelijkheden, namelijk:

  • Het levensloopbestendig maken van de woning
  • Het verbeteren van de duurzame woningkwaliteit
  • Het verbeteren van de bouwtechnische staat van de woning

Met name het eerste punt van het Levensloopbestendig maken van de woning is een punt wat gemeente Borsele erg belangrijk vindt. Door het levensloopbestendig maken van de woning kunnen inwoners langer in hun vertrouwde woonomgeving blijven wonen. Dit draagt bij aan het welzijn van de inwoners.

Heeft u vragen over de regeling, de voorwaarden of een andere vraag over het project Dorpsvernieuwing? Dan kunt u contact opnemen met Jordy Reijnhout van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 0113-238431 of via e-mail naar info@borsele.nl.

Een andere primeur is dat de erfpachtregeling voor bouwgrond, die in 2014 als pilot was gestart, door de gemeenteraad als blijvend beleid is vastgesteld. Dat wil zeggen dat de keuze voor erfpacht voor geïnteresseerden voor bouwgrond ook in de toekomst mogelijk blijft.

Pin je plan actie

Geef op de deelnemerskaart van de Pin je Plan Actie aan dat u de mogelijk te winnen waardebon van € 449,-- wilt besteden bij Gemeente Borsele en kom in aanmerking voor gratis riool(huis)aansluiting t.w.v. € 500,-- bij aankoop van bouwgrond. Deze actie is doorlopend van donderdag t/m zaterdag.

Uit de volledig ingevulde Pin je Plan deelnemerskaarten worden 10 winnaars gekozen.