Kort Geytenbeek Architecten BNA

Een woning is een decor van belevenissen!

Een woning of een interieur ontwerpen is het creëren van het decor voor toekomstige belevenissen. Kaders waarbinnen geluk, rust, thuis en ontmoeting vorm kunnen krijgen.

Optimaal is niet groot, maar juist gebalanceerd en rijk. Samen met u gaan we graag op zoek naar de meest optimale vertaling van wensen, ambities en mogelijkheden. 

Tijdens de Zeeuwse Woonmarkt laten wij u iets zien van de door ons gerealiseerde nieuwbouw en verbouw projecten. Ook gaan we graag samen met u achter onze tekentafel zitten.